China proxy list

Proxy Country Region City Lat Lon Hostname Port Date

61.151.178.150:4015

CN Shanghai Shanghai 31.2304 121.474

150.178.151.61.dial.xw.sh.dynamic.163data.com.cn

4015 2021-11-28

221.239.44.70:8085

CN Tianjin Tianjin 39.1488 117.176

221.239.44.70

8085 2021-11-28

111.76.149.172:49335

CN Beijing Beijing 39.9285 116.385

111.76.149.172

49335 2021-11-28

222.74.202.235:80

CN Inner Mongolia Autonomous Region Hohhot 40.8424 111.75

235.202.74.222.broad.hh.nm.dynamic.163data.com.cn

80 2021-11-28

113.96.223.239:4034

CN Guangdong Guangzhou Shi 23.379 113.763

113.96.223.239

4034 2021-11-28

47.100.14.22:9006

CN Shanghai Shanghai 31.0442 121.405

47.100.14.22

9006 2021-11-28

101.6.57.174:7890

CN Beijing Haidian 39.9997 116.326

101.6.57.174

7890 2021-11-28

106.54.141.54:3128

CN Guangdong Shenzhen 22.5431 114.058

106.54.141.54

3128 2021-11-28

117.94.222.34:3256

CN Jiangsu Taizhou 32.4903 119.9

117.94.222.34

3256 2021-11-27

101.34.17.147:7890

CN Beijing Haidian 39.9786 116.302

101.34.17.147

7890 2021-11-27

222.74.202.242:8828

CN Inner Mongolia Autonomous Region Hohhot 40.8424 111.75

242.202.74.222.broad.hh.nm.dynamic.163data.com.cn

8828 2021-11-23

61.151.178.150:4005

CN Shanghai Shanghai 31.2304 121.474

150.178.151.61.dial.xw.sh.dynamic.163data.com.cn

4005 2021-11-17

111.179.72.8:9080

CN Guangdong Guangzhou 23.1181 113.254

111.179.72.8

9080 2021-11-14

47.119.167.255:7890

CN Guangdong Shenzhen 22.5318 114.137

47.119.167.255

7890 2021-11-14

121.233.226.106:3256

CN Jiangsu Qinnan 33.1402 119.789

121.233.226.106

3256 2021-11-14

221.216.139.126:9000

CN Beijing Beijing 39.9285 116.385

221.216.139.126

9000 2021-11-14

114.92.116.166:7890

CN Shanghai Shanghai 31.0442 121.405

114.92.116.166

7890 2021-11-14

61.151.202.84:4005

CN Shanghai Shanghai 31.2304 121.474

84.202.151.61.dial.xw.sh.dynamic.163data.com.cn

4005 2021-11-14

47.93.61.58:10809

CN Beijing Beijing 39.9285 116.385

47.93.61.58

10809 2021-11-14

113.96.219.105:4001

CN Guangdong Guangzhou Shi 23.379 113.763

113.96.219.105

4001 2021-11-14

113.96.219.105:4005

CN Guangdong Guangzhou Shi 23.379 113.763

113.96.219.105

4005 2021-11-10

113.96.221.178:4034

CN Guangdong Guangzhou Shi 23.379 113.763

113.96.221.178

4034 2021-11-10

61.151.178.150:4004

CN Shanghai Shanghai 31.2304 121.474

150.178.151.61.dial.xw.sh.dynamic.163data.com.cn

4004 2021-11-10

129.211.25.203:8123

CN Beijing Haidian 39.9786 116.302

129.211.25.203

8123 2021-11-10

221.224.136.211:35101

CN Jiangsu Zhenze 30.9076 120.61

221.224.136.211

35101 2021-11-10

39.106.34.11:80

CN Beijing Beijing 39.9285 116.385

39.106.34.11

80 2021-11-10

125.70.203.115:7890

CN Sichuan Chengdu 30.6667 104.067

115.203.70.125.broad.cd.sc.dynamic.163data.com.cn

7890 2021-11-10

121.232.148.76:3256

CN Shanghai Huangpu 31.242 121.476

121.232.148.76

3256 2021-11-10

39.99.54.91:80

CN Beijing Beijing 39.9285 116.385

39.99.54.91

80 2021-11-09

42.192.153.109:7890

CN Guangdong Shenzhen 22.5431 114.058

42.192.153.109

7890 2021-11-09

47.103.64.146:4002

CN Shanghai Shanghai 31.0442 121.405

47.103.64.146

4002 2021-11-07

118.117.188.169:3256

CN Sichuan Zhongba 30.2638 102.805

118.117.188.169

3256 2021-11-07

58.240.110.171:8888

CN Jiangsu Nanjing 32.0589 118.774

58.240.110.171

8888 2021-11-06

222.186.41.66:8118

CN Jiangsu Qinnan 33.1402 119.789

222.186.41.66

8118 2021-11-06

8.135.25.33:3128

CN Guangdong Shenzhen 22.5318 114.137

8.135.25.33

3128 2021-11-06

120.25.216.249:8080

CN Guangdong Shenzhen 22.5318 114.137

120.25.216.249

8080 2021-11-06

39.105.79.13:3128

CN Beijing Beijing 39.9285 116.385

39.105.79.13

3128 2021-11-06

117.78.43.173:8888

CN Beijing Beijing 39.9042 116.407

ecs-117-78-43-173.compute.hwclouds-dns.com

8888 2021-11-03

113.96.223.240:4004

CN Guangdong Guangzhou Shi 23.379 113.763

113.96.223.240

4004 2021-11-01

123.117.32.214:9000

CN Beijing Beijing 39.9285 116.385

123.117.32.214

9000 2021-11-01