Proxy list in Cambodia

Proxy Country Region City Lat Lon Hostname Port Date

175.100.72.95:47276

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5492 104.905

dynamic-ip-adsl.metfone.com.kh

47276 2020-05-28

175.100.16.20:37725

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5583 104.912

175.100.16.20

37725 2020-05-28

43.245.216.7:8080

KH Kampot Kampot 10.6104 104.181

43.245.216.7

8080 2020-05-25

43.245.216.28:8080

KH Kampot Kampot 10.6104 104.181

43.245.216.28

8080 2020-05-25

43.245.216.178:8080

KH Kampot Kampot 10.6104 104.181

43.245.216.178

8080 2020-05-25

111.118.154.20:53281

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5479 104.907

111.118.154.20

53281 2020-05-23

110.74.219.197:8080

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5583 104.912

110.74.219.197.ezecom.com.kh

8080 2020-05-23

96.9.69.164:53281

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5583 104.912

164.69.9.96.sinet.com.kh

53281 2020-05-20

96.9.73.80:56891

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5562 104.931

80.73.9.96.sinet.com.kh

56891 2020-05-20

96.9.87.2:8080

KH Battambang Battambang 13.1027 103.198

2.87.9.96.sinet.com.kh

8080 2020-05-20

96.9.67.84:8080

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5583 104.912

84.67.9.96.sinet.com.kh

8080 2020-05-20

42.115.88.12:58657

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5583 104.912

42.115.88.12

58657 2020-05-20

114.134.190.230:47543

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5471 104.914

114.134.190.230

47543 2020-05-20

103.12.161.196:35995

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5583 104.912

103.12.161.196

35995 2020-05-20

110.74.209.162:8080

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5599 104.936

ezecom.110.74.209.162.ezecom.com.kh

8080 2020-05-18

110.74.198.78:8080

KH Siem Reap Siem Reap 13.3618 103.861

ezecom.110.74.198.78.ezecom.com.kh

8080 2020-05-17

110.235.255.201:50813

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5583 104.912

pppoe-dynamic-255-201.online.com.kh

50813 2020-05-17

42.115.88.71:62225

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5583 104.912

42.115.88.71

62225 2020-05-15

202.84.76.61:3128

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5559 104.919

202.84.76.61

3128 2020-05-12

202.79.29.36:8080

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5583 104.912

202.79.29.36

8080 2020-05-12

119.82.253.175:31500

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5583 104.912

ezecom.119.82.253.175.ezecom.com.kh

31500 2020-05-10

119.15.95.198:8080

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5583 104.912

119.15.95.198

8080 2020-05-10

119.15.91.137:50712

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5346 104.918

119.15.91.137

50712 2020-05-10

103.69.69.35:8080

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5583 104.912

103.69.69.35

8080 2020-05-10

96.9.77.71:8080

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5583 104.912

71.77.9.96.sinet.com.kh

8080 2020-05-10

36.37.201.187:56336

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5583 104.912

36.37.201.187

56336 2020-05-10

36.37.134.3:8080

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5479 104.907

36.37.134.3

8080 2020-05-10

36.37.177.186:8080

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5479 104.907

36.37.177.186

8080 2020-05-10

202.8.74.206:8080

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5836 104.894

202.8.74.206

8080 2020-05-10

202.8.74.206:80

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5836 104.894

202.8.74.206

80 2020-05-10

202.62.39.79:8080

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5583 104.912

202.62.39.79

8080 2020-05-10

175.100.73.206:8080

KH Tboung Khmum Kampraeus 12.1002 105.955

175.100.73.206

8080 2020-05-10

175.100.5.52:51354

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5583 104.912

175.100.5.52

51354 2020-05-10

119.15.95.158:8080

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5583 104.912

119.15.95.158

8080 2020-05-10

103.11.217.165:55440

KH Pailin Pailin 12.8489 102.609

103.11.217.165

55440 2020-05-07

36.37.139.2:43997

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5479 104.907

36.37.139.2

43997 2020-05-07

116.212.152.64:8080

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5583 104.912

116.212.152.64

8080 2020-05-07

103.12.161.35:47091

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5583 104.912

103.12.161.35

47091 2020-05-07

203.189.141.8:8080

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5583 104.912

nip.gov.kh

8080 2020-04-27

110.74.218.147:8080

KH Phnom Penh Phnom Penh 11.5583 104.912

ezecom.110.74.218.147.ezecom.com.kh

8080 2020-04-26